maandag 25 september 2017

Dictee maandag 25 sep 2017 (1): dictee Oefendictee sep 2017 (17) [1173]

Dictee - dictees [1173]

Oefendictee september 2017 (17)

1. Een kenau zou je een bataaf kunnen noemen (of: een virago, dragonder, gendarme, kurassier, mannetjeswijf, mannin, driedekker). Een batengel is een liggende gamander. Tria juncta in uno: drie in een, een drie-eenheid. De bathyale zone loopt van 200 tot 3000 m onder de zeespiegel. In de Provence kun je schuilen in een borie. Trommelen? Zoek op '*trom*': handtrommel (handtrom), kaardtrommel [cilinder met kaarden = haken!], luchttrommel [bij brandspuiten, of n.a.v. plastic soep ook: luchtrommel?], apinti of pinti, bendir of lijsttrommel, bobine (voor platte kabel), bodhrán [bau-raan] (Ierse handtrommel), bongo (Cuba), brush [bruhsj] (kwast voor de steeldrums), cajon [kaa-chohn] (bij tangomuziek), derboeka of darboeka (Arabische of Turkse vaastrommel), djembé (West-Afrikaans), drum, drumstick, equerre (trommelkruis landmeters), junglemuziek is geïnspireerd op getrommel, kassie of kassia (trommelstok), kawina (cilindrische trommel), kendang (slaginstrument met trommelvel), knijptrommel (Afrikaans), mars (vero: trommelslag), het trommelvlies sluit het middenoor af, myringitis (trommelvliesontsteking), myringotomie (doorprikken ervan), paracentese (punctie), ramplan(plan), rataplan, roffelvuur (trommelvuur), rombom(bom), sabar (bespelen met lange stok), schuintamboer (uit liedje), skraki (SR) = skratjie, skrakipoku = skratjie pokoe (zang, voorloper van kaseko), stonewashed (van kleding), tamboer, tamboerijn (rinkelbom), tamtam, telefono, tombak (Iraans), tympanie (trommelzucht), waterkalebastrom, en nog veel meer ...

2. Het liep uit op hØken en neuken. Een ascendant is geen verwant. Ze cacheerden, dat het kasjeren hier vergeten was. Op Prinsjesdag was het Oranjeweer. Het Oranjezonnetje scheen. Baby's verdienen tender loving care. Na die stressvolle stresssituatie was ze op en tenden. Hij dacht gewonnen te hebben. 't En doet, (ei)laci! Mogen wij drie côtes du Rhône van u? Een cremaillère is een heugel of haal. Wat is het verschil tussen crambe recocta, crambe repetita en crambe bis cocta? Antwoord: niets. Het is opgewarmde kost, oude koek. We hebben lekker genasjt: crudités als voorgerecht, surf-and-turf [zeevruchten en rood vlees] als hoofdgerecht en spécialité de la maison, en croquembouche als nagerecht. Door een forse douw belandde hij op de bedauwde grond. Hij is regelmatig de kantjes aan het aflopen. Haar broer heeft er vroeger de kantjes van af gelopen, maar toen wel zijn kandjes gehaald. Wat ooit als inflectie [flexie] begon, kan door deflexie tenietgaan. De afkorting d.e.t. staat voor daarentegen. Hoe is de uitspraak van 'dictionairetje' [en: bravoure]? Die fles is al geknotst.

3. Het mineraal dolomiet komt uit de Oostenrijks-Italiaanse Alpen. Een domus Dei is een godshuis, een huis Gods. Nee joh, drabkleurig is niet kraprood! De Dreigroschen- of Driestuiversopera berust niet op een driestuiversroman. De drilsergeant was overigens drinkebroer en dronkenlap. Druiven plukken wil ik wel, theeplukken en wolplukken niet. Du moment dat ik 'dummies' schreef, wist ik dat het fout was. Ik geef hen maar wat eau de toilettejes cadeau. Alle edelgermanen worden geacht blond en blauwogig te zijn. In mijn professional organizer vond ik de afspraak met de merchandiser terug. Bij het ontwerp van het echappement was een lelijke échappade gemaakt. De woorden 'deze zelfde' en ''t zelfde' hebben eenzelfde schrijfwijze. Een maken is een kwestie van eenmaking, een worden een kwestie van eenwording. De een-na-laatste bus is de op een na laatste bus. De elfen waren met hun elven. Geloofd zij Elohiem! Die serafijnen zongen in de Serafijnen [engelenkoor]. Als je een negligé of negligeetje draagt, ben je en profond négligé (en vast ook: en pantoufles). In zijn entrain was hij flink en train. Dat is geen setter, maar een épagneul (een spaniël). Verzin eens een ezelsbruggetje voor de schrijfwijzen van de woorden 'epididymis' en 'syfilis'.


zaterdag 23 september 2017

Dictee zaterdag 23 sep 2017 (2): dictee JeeBee Dictee Arnhem 2017 [1172]

Dictee - dictees [1172]

JeeBee Dictee 2017

(geen titel; auteur: prof. mr. dr. J.B. Wezeman, RU Groningen)

1. In de Lage Landen geldt de octrooiering van de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie [ook e goed gerekend - Onze Taal] in 1602 als het ontstaansmoment van onze eerste multinational. De VOC [Joost: 3 x 3 puntjes ook verderop = (enige) 9 fouten] had in haar bloeitijd zo'n zesendertigduizend [Rein: 36.000 = 5 fouten] employés en haar werkterrein besloeg het gehele oostelijk halfrond.


2. De VOC verschilde uiteraard wel van de stereotiepe ondernemingsvormen van vandaag de dag. Uitkering van winst en tantièmes geschiedde niet te allen tijde in harde valuta's. maar soms in de vorm van specerijen.

3. Vele handelaren bereikten onder het motto "Vrijheid, blijheid" [ook v goed gerekend - Onze Taal] het zenit van hun roem. Van het communautair acquis [= verzameling wetten EU] had nog geen sterveling gehoord.

4. Entrepreneurs kennen tegenwoordig meer besognes. Privéaansprakelijkheid dreigt voor malafide bestuurders en medebeleidsbepalers. Vaak voelen zij een deficit ook in eigen portemonnee. Noch decharge noch exoneratie [ontlasting, vrijwaring] is daarvoor een panacee.

5. Het aandelenbezit is inmiddels wijdverbreid. Effecten worden niet alleen meer gehouden door een handjevol patriciërs of adellijke families, en emittenten [bankier die aandelen op de markt brengt] doen goede zaken op Angelsaksische [Engelse] beurzen.

6. Procesvoering in ondernemingszaken dreigt steeds meer een mandarijnenwetenschap [verstarde formalist, oorspronkelijk: hoge staatsambtenaar in China] te worden voor chic geklede Zuidasadvocaten [Amsterdamse stadswijk met internationale allure] die een kat-en-muisspel in de rechtszaal niet schuwen.

7. Men voert strijd over exhibitieplichten [voorbrengen van bewijzen, geschriften], oligarchische clausules of caoutchoucartikelen [rubber]. Maar tot genoegen van de rechterlijke macht ontaardt het zelden in scheldkanonnades of kakofonieën [geheel van vele slecht samenklinkende klanken].

8. De elektronische revolutie heeft het juridisch metier voorgoed veranderd. Computers en smartphones zorgen, via het wereldwijde web, voor razendsnelle online-informatieontsluiting [klemtoon op 'online', anders los]. Bureaus vol paperassen zijn vervangen door overvolle inboxen met e-mailberichten.

9. Toch spreken we soms met nostalgie en melancholie over het verleden. Nog in 2005 riep minister-president Balkenende de Tweede Kamer op om meer 'VOC-mentaliteit' te tonen, een mentaliteit van optimisme en bravoure!


Dictee zaterdag 23 sep 2017 (1): dictee Groot Heerenveens Dictee 2017 [1171]

Dictee - dictees [1171]

Groot Heerenveens dictee 2017

Heerenveense historiën (auteur: Rob Kerkhoven)

1) Vorsend naar smeuïge traktaten inzake Heerenveens ontstaansgeschiedenis belandde ik op de website van
Oud-Heerenveen. Ik stuitte er op de oprichtingsakte van de Veencompagnie.


2) “Daarmee heb ik nog geen A4’tje met een bere-interessant dictee van de A-status”, verzuchtte ik gestrest. “Het lijdt geen twijfel dat het leven dat ik leid nergens toe leidt”, smiespelde ik als een depressieve alzheimerpatiënt.

3) De heren Van Dekema, Foeyts en Van Cuyck creëerden voornoemde compagnie, las ik. Geen van drieën kwam overigens uit Zuidoost-Friesland. Van Cuyck en Foeyts waren zelfs allochtonen; nou ja, niet pur sang: semiallochtonen, inwoners met een migratieachtergrond.

4) Ook die kwalificatie is trouwens kwestieus, want het trio had wel degelijk Nederlandse roots: Dekema's kribje stond in Baard, de beide anderen waren Utrechters; kortom, autochtone Nederlanders, ingezetenen van de Habsburgse Nederlanden.

5) De compagnieleden kochten woeste te vervenen, veelal onontgonnen gronden in diverse Schoterlandse, vaak geïnundeerde grietenijen, maar ook in Opster- en Haskerlandse dreven.

6) Pas in de zeventiende eeuw dijde Heerenveen uit tot een dorp van enkele honderden inwoners. Dat aantal fluctueerde nogal, omdat er honderden seizoen(s)gebonden turfgravers uit Groningen, Drenthe en Overijssel naar deze contreien kwamen.

7) Hoogstwaarschijnlijk is voetbalvirtuoos Abe Lenstra de bekendste inwoner aller tijden, zoals Johan Cruijff wereldwijd geen introductie behoeft. Alhoewel, Abe de befaamdste? Schaatscoryfee en meervoudig goudenmedaillewinnaar Sven Kramer is bezig met een nek-aan-nekrace.

8) En hoe zit het met oud-minister van Financiën annex ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank Duisenberg? Moeten we lobbyen voor Van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken in het
oorlogskabinet-Gerbrandy? Hoe dan ook, de drie compagniepioniers timmerden ontegenzeggelijk als eersten aan de Heerenveense weg.woensdag 20 september 2017

Dictee woensdag 20 sep 2017 (1): dictee Oefendictee sep 2017 (16) [1170]

Dictee - dictees [1170]

Oefendictee september 2017 (16)

1. Het lijkt hier de ark van Noach wel. Met een licht gemoed, le coeur léger, gingen we ertegenaan. Dit dummy'tje wist niet wat een mummietje is, laat staan wat dukkah is. Een dichter van eclogen of ecloge's is een eclogendichter. Wat is het verschil tussen eraan toekomen en eraan toe zijn? Een femcee is een vrouwelijke mc, master of ceremonies. Op 'ccine': vaccine (vaccina, koepokstof), fettuccine (Italiaanse lintpasta) en coccine (rode teerverfstof). Is Dunglish net zoiets als Franglais?

2. Met 'dys-': dysartrie (spreken), dyscalculie (rekenblindheid), dysenterie (rodeloop, bloedige diarree), dysfagie (slikken), dysfasie (woorden en zinnen), dysfemisme (tgov. eufemisme), dysforie (neerslachtigheid), dysgenesie (slechte orgaanontwikkeling), dysgnosie (denkvermogen), dysgrafie (lichte agrafie), dyskinesie (onwillekeurige beweging van hoofd en/of ledematen), dyslexie (leesblindheid), dysmatuur (met te laag geboortegewicht), dysmelie
(niet-harmoniërende verbinding van zinsdelen of woordfuncties)
, dysmenorroe (pijn voor en tijdens de menstruatie), dysmetrie (schatten van afstanden), dysmorfie (aangeboren vormafwijking aan een orgaan of lichaamsdeel), dysmorfo(fo)bie (angst voor misvormingen), dysorthografie (leren spellen), dyspareunie (pijn, voor, tijdens of na de coïtus bij de man of de vrouw), dyspepsie (indigestie), dysplasie (vorm en groei van de weefsels), dyspneu (ademnood, kortademigheid), dyspraxie (uitvoeren van gerichte handelingen, DCD, KIDD-syndroom), dysprosium (chemisch element 66, Dy), dysteleologie (verkeerde doelgerichtheid), dystheïsme (kakotheïsme: God is onrechtvaardig en slecht), dysthymie (chronische depressieve stemming), dystonie (spanning in een spier), dystopie (antiutopie), dystrofie (groeistoornis), dystrofine (eiwit in spiercellen dat ontbreekt bij patiënten met de ziekte van Duchenne), dystroof (dieren of planten: arm aan voedsel en rijk aan humuszuren) en dysurie (druppelpis). In GB ook nog: dysbiose (verstoring van de darmbacteriën), dyslipidemie (verstoorde verhouding vetstoffen in het bloed) en dysgrammatisch (rommelig, chaotisch, van de hak op de tak). Alle andere woorden zullen we dus maar met 'dis-' schrijven!


3. Ik weet niet welke reden hij heeft om ik-weet-niet-hoe-vaak uit zijn slof te schieten. Dat was een kadee van een sigaar. Eerst een sappige karmijn oppeuzelen, daarna die plank karmijnen! U begreep toch wel dat ik een Karmijn de Sonnaville bedoelde, hè? De lady's gingen naar de ladies' night in Rome, de Eeuwige Stad, la città eterna, Roma aeterna, het eeuwige Rome. De limbo's dansten de limbo. Is het een maria-lichtmisgebruik om bij een pizza Margherita een margarita te drinken? De mati had veel matties in Nederland. Onbegrijpelijk dat die monsieur Prudhomme, preciezer: Joseph Prudhomme, als vertrouwensman, prud'homme, werd aangesteld.

4. Het dolce far niente is het zalig nietsdoen. Daarbij moet je niets doen dan luieren. Het paard neit [hinniken] en nijt [met het hoofd stoten]. De tararaboemdijeefiguur hoorde duidelijk kaboem, rats-boem. Het Roomse verleden slaat op Rome. Hij studeert Rotwelsch en Welsh. Max Verstappen lag rondelang op kop: wel 10 ronden lang. Op de Malediven betaal je met rufiyaas. Zij was in het roze, droeg lichtrode kleren. Wanneer valt Roze Zaterdag? Voor de volledigheid: roze bloesem, een roze koek (glacé), roze basterdwederik, roze teunisbloem, hij at rosé lamsvlees en dronk roséwijn, een roshi is een zenmeester, een rozerode kleur, de roze driehoek, het roze front, een roze wolk en een roze bril. Het siena en het terra di Siena komen, net als de Siënese (?) schilderschool, uit Siena. Er werd een bericht uitgestuurd, dat de directeur de laan uit gestuurd was. Het was een waar va-et-vient van hotemetoten. Het is vandaar nog een uur lopen. Een foodie is gericht op voedisme.


dinsdag 19 september 2017

Dictee dinsdag 19 sep 2017 (1): dictee Het Groot Erasmusdictee [1169]

Dictee - dictees [1169] 

Het Groot Erasmusdictee

1. Desiderius Erasmus' gedachtegoed is vrij algemeen bekend. Zijn geboortedatum is 28 oktober 1466 (?) in Rotterdam. Hij was onder andere priester, augustijner kanunnik, theoloog en humanist. Hij was een onwettig kind (defectus natalis, geboortedefect). Rond zijn vijftigste kreeg hij daarvoor pauselijke dispensatie. Hij bezocht de parochieschool, voorloper van de Latijnse school, en het Coornhert Gymnasium in Gouda. In 1506 schreef hij zijn Lof der zotheid (Laus Stultitiae). Hij overleed op 12 juli 1536. Zijn graf is te vinden in het plaatselijke munster in Bazel [Nederlandse naam; Zwitsers: Basel]. Zijn laatste woorden waren volgens de overlevering: 'Lieve God'.

2. We hebben volgens VD heel wat uitspraken aan Erasmus te danken: Aethiopem dealbare (de moriaan wassen = vergeefse moeite doen) [A vanwege de aardrijkskundige naam?], Bijbels humanisme in de geest van Erasmus, een canis in praesepi (hond in de ruif) = een dwarskop die anderen het gebruik van iets wil beletten hoewel hij er zelf niets aan heeft, uit louter boosaardigheid, het lettertype civilité, de alieno liberalis (vrijgevig met het goed van een ander, riemen snijden van andermans leer), de fumo ad flammam (van de regen in de drup) en dulce bellum inexpertis (de oorlog schijnt plezierig aan wie er geen ervaring mee heeft).

3. Verder nog: elephantum ex musca facere (van een mug een olifant maken), graculus inter musas (kraai onder de muzen), haereticus in grammatica (ketter in de spraakkunst), intelligenti pauca: voor de verstandige zijn weinig woorden voldoende, ook: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, lumen mundi (titel van Erasmus: licht der wereld), post bellum auxilium = mosterd na de maaltijd en res publica litteraria (de republiek der letteren, république des lettres).

4. Ten slotte is er nog een Erasmusprijs (prijs voor een persoon of instelling die een belangrijke prestatie heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein), is de Erasmusbrug een brug in Rotterdam en zijn er Erasmusstudenten (GB); de Taalunie meldt daarbij: in de samenstelling "Erasmusstudent" is Erasmus zowel een letterwoord (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) als een verwijzing naar de humanist Desiderius Erasmus, die in zijn tijd meerdere universiteiten bezocht. Het letterwoordkarakter is op de achtergrond geraakt; Erasmusstudent wordt beschouwd als een samenstelling met een gewone eigennaam. Daarom staat er geen koppelteken tussen Erasmus en student.


maandag 18 september 2017

Dictee maandag 18 sep 2017 (1): dictee Groot Hillegoms Dictee 2017 [1168]

Dictee - dictees [1168] 

Groot Hillegoms Dictee 2017

De woorden in vet moesten worden ingevuld.

Een vrouwenleven (auteur: Bram Rietveld) 

1. Haar leven begon heel anders dan dat van Hilversummers of Bussumers. Zij was een Hillegomse en haar eerste babyjasje was een doe-het-zelfartikel dat haar moeder in allerijl gemaakt had naast de nepopenhaard.

2. Als kind ging ze naar een fröbelschool, die genoemd was naar de Heilige Maagd. Ze had les van een preëminente redemptorist, die vaak gratuite beweringen deed. Hij zou al spoedig met pre-emeritaat gaan. Schrijven deed ze à contrecoeur, want ze had nogal een tantebetjestijl.

3. Ze was gewend elke dag haar haar te shampooën en vaak was zij te vinden bij de shetlandpony's van een boer verderop, een rabauw met een behoorlijke flux de bouche, echt een koekwous. In een dolle bui bezocht ze wel eens een shishalounge.

4. Als tiener luisterde ze regelmatig met een stereotiepe glimlach op haar hifiapparatuur naar cd's en was ze dol op barbecueën en lipdubs. In haar vrije tijd volgde zij een typecursus [ook: typcursus] op het qwertyklavier. Daarnaast speelde ze vaak games op verschillende touchscreens.

5. Ze groeide op tot een sociaalkritische dame met een grote cultureel-maatschappelijke belangstelling. Zij werd attachee op de ambassade in New York, in welke hoedanigheid zij soms de assemblee van de Verenigde Naties bezocht. Ook later als lid van de Tweede Kamerfractie van haar partij was enig dedain haar vreemd, maar zij maakte frequent gebruik van het bedrijfs-pc-netwerk, dat te harer beschikking stond.

6. Culinaire hoogstandjes waren haar passie en vooral patés en croûte en niertjes in maderasaus vielen bij haar in de smaak, maar een plakje edammer versmaadde ze zeker niet. Ras el hanout gebruikte ze veelvuldig, want ze was dol op kruiden en uiteraard was ze faliekant tegen kant-en-klaarproducten. Aan montignaccen had ze ook een broertje dood.

7. Zeilen was haar lust en haar leven. Termen als fok te loevert, verlijeren en killen kenden geen geheimen voor haar. Aan de spinnaker [GB ook: spinaker] van haar yawl waren uiteraard telltales [kleine touwtjes] bevestigd. Vrijwel elk jaar toog zij naar Friesland om naar het skûtsjesilen te kijken.

8. Ze trouwde met een forensisch entomoloog, die zich onder meer bezighield met de rol van vleesvliegen bij het oplossen van misdaden; zelf vond ze de beyoncévlieg interessanter. Haar man was allesbehalve een ideeëloos mens, maar meer iemand die zich vermeit in het ongewone en zij luisterde dan ook geboeid naar al zijn successtory's [GB ook: successstory's], die qualitate qua lugubere kantjes hadden. 12 misdaden werden met zijn hulp opgelost.

9. Na haar pensionering onderging zij uit voorzorg een totalbodyscan. Ze was tenslotte al lang niet meer het kruidje-roer-me-niet van vroeger. Ze ging nog gezonder leven, haar huid werd regelmatig geëxfolieerd en ze bezocht frequent de sauna, waar ze genoot van de löyly. Gelukkig had ze slechts zelden antiflogistica nodig.

10. Ze woont nu alweer jaren in verzorgingshuis Bloemswaard. Daar zit ze ’s avonds het liefst in een onesie zonder push-upbeha [GB ook: push-up-bh] op haar chaise longue, terwijl ze kijkt naar programma’s van diverse ondemanddiensten. Met rummikuppen doet ze nooit mee, dat is niet haar pakkie-an, dan houdt ze zich sjakes; er wordt daarbij ook veel te veel geohaad. Aan het onderlinge vousvoyeren kan ze maar niet wennen, maar over het algemeen voelt ze zich helemaal senang.zondag 17 september 2017

Dictee zondag 17 sep 2017 (3): dictee BeNedictee 2017 nummer 5 [1167]

Dictee - dictees [1167] 

BeNedictee 2017 nummer 5

De ondergang van een abt [auteur: Rien Wisse] 

1 De twee sannyasins, Bhagwanvolgelingen, waren zo rijk als Boaz sinds ze hadden gefraudeerd met iemand anders'
DigiD-logingegevens. Ze werden achternagezeten door een poppesnor, die zijn irascibiliteit graag afreageerde op Jacobsen en Van Essen en heitjespiejijzers. 


2 Vanuit het Hoge Noorden vluchtten deze dégénéréetjes in hun P.C. Hoofttractor naar de Deltametropool, waar ze op Vrouwedag (2 februari) halt hielden bij een streng christelijke benedictijnerabdij. Ze maakten een overdresste indruk in hun opake gewaden en hadden als Tijl Uilenspiegelliefhebbers nog gezwansd: “We zijn gekleed als een profetenbees tegenwoordig.” 

3 De abt, type kind van Naboth, ontving hen koudjes. Het hospies was open, ook voor deze rajneeshies. Hun logeabele verblijf, inclusief voutenkamer, leek op een podhotel. Het bood uitzicht op een tuin met ijzerhard (verbena) dat verflenst was, een wallaby'tjeshok en een kookaburravolière – niet bepaald Budep-proof. Op een met hartdraad omheinde dichtbijgelegen greid koekelemeiden gekweeste wagyu'tjes en geniqueteerde goudizabellen. 

4 De dames lanterluiden wat op de met robbellijst versierde récamier. Bij een van hen fungeerde de keds als geheime lade voor een keitegekke scag-crackspeedball. IPodequipment hadden ze niet bij zich, maar toen ze StuBru aanhadden, assoneerden de raga’s maestoso over het kloosterterrein. De abt schrok zich het leblam, verliet het calefactorium en recognosceerde de situatie. Wat bleek? Zijn gedebaucheerde gasten gingen zich in hun half blote harries rood aangelopen te buiten aan sybaritisch maenadengedrag. Wat een naggers, al had het wel iets sexy's en closes. 

5 Proselietenmaken zat er voor de abt niet in. Dat was tot daaraan toe, maar ten gevolge van de antiabbatiale es- of idmanifestatie van zijn gasten, zette hij het op een zuipen van heb ik jou daar en geraakte hij in een schizothyme toestand. Terwijl hij in orantenhouding omhoogkeek naar de ruisdaellucht, kon hij slechts sthenisch uitbrengen:
"Gouwe-dozen-met-blikken-randen, zeg chtonische god, de zon neigt ter kimme en ik neig mijn hart tot u, terwijl ik de boot in ga." Deze allerdelfischte galimatias, deze taedieuze logorroe, deed zeker denken aan een psifactor. 


6 Na intercessie, zeg maar gerust gehob en getob, door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige met hbo-v-werk- en -denkniveau werd de abt gecolloqueerd in een apz'je. Daar kreeg hij twee diagnosen: disfunctioneleperceptiesyndroom en gemilesimeerdeyquemintoxicatie. Wat die laatste betreft: hij was nou eenmaal niet gemithridatiseerd en een op peekoffie lijkende mochaccino als entremetstje had niet geholpen. Ook hoffmanndruppels waren insuffisant. 

7 Zo is deze Oom Kool beland op de onlangs geaudite dubbelediagnoseafdeling. Daar zit Kille Kobus hem nu planteit op de hielen, al is de abt nog niet mortelefitikus. Zou het ooit nog goed komen met hem?